En ny favorit: ITG Webtools

När jag lämnade Skogstorpsskolan lämnade jag också iPad-världen. Efter att ha släpat med mig min iPad som en slags snuttefilt under de första veckorna har jag nu övergett den och hittat nya favoriter på nätet istället. En ny favorit är ITG Webtools som är framtaget av IT-Gymnasiet i Göteborg.

webtools

Där kan du:
1. Slumpmässigt välja vilken elev som ska bli utvald
2. Slumpmässigt dela in eleverna i par eller grupper – den kör jag varje lektion
3. Göra en handuppräckningskö digitalt (har inte testat men ska!)
4. Ge snabb respons. Osäkert om jag kommer testa.

Första gången skriver du in alla namn eller klistrar in från någon digital lista som du kanske har. I menyn till vänster väljer du Spara grupp. Nästa gång finns gruppen där och det är bara att köra.

Dessutom ännu smidigare än Groupmaker och TeacherKit, apparna som jag tidigare använt för samma ändamål.

Ha det bra!

/Cecilia

Bearbeta din egen text – vi har provat att använda Blendspace

I både tyskan och svenskan arbetar vi med att bearbeta våra texter mot allt större korrekthet, variation och omfång. Så gott som alla uppgifter innehåller något moment där vi:

  1. bearbetar våra egna texter innan någon annan har givit respons
  2. bearbetar våra texter efter att en kompis har tyckt till
  3. bearbetar våra texter efter att läraren har gett respons

Ju mer stöd eleverna får när de bearbetar texterna, desto bättre brukar det bli. Någon form av checklista, matris eller uttalat fokusområde behövs för att ögonen ska öppnas och en medveten bearbetning ska kunna ske.

Mina tysknior har under några lektioner skrivit på en uppgift som vi kallar för ”…weil X das Größte für mich ist” eller på svenska ”… eftersom X är det största för mig”. Det är en resonerande uppgift där eleverna ska uttrycka sina tankar kring något som betyder mycket för dem och motivera varför det är en sådan viktig del av deras liv.

, weil X das Größtefür mich ist (1)

Jag har stöttat under skrivprocessen genom att de som ville fick utvecklingsförslag baserat på innehållet och besvarat alla frågor som uppkommit i klassrummet om ords betydelse och nyanser samt grammatiska konstruktioner. Eleverna har också haft en stödmall för texttypen.

Idag provade vi att använda verktyget Blendspace, som nu finns inbyggt i TES Teach. Blendspace är en yta där man kan lägga in länkar, bilder, filmer och filer i olika steg som eleverna sedan knappar sig igenom. Verktyget finns som webbsida och som app. Jag valde att lägga in de moment som jag tror att eleverna har så pass mycket kunskap om sedan tidigare att det finns en rimlig chans för dem att se sina egna fel och kunna göra enkla förbättringar. De flesta moment består både av en film och en bild och här fick eleverna välja om de behövde se filmen för att veta vad de skulle titta efter i texterna eller om det räckte att se en bild över exempelvis verbändelserna. Eleverna växlade mellan blendspacen och sin egen text och arbetade en hel lektion med att utföra förbättringar.

Sista delen av min blendspace är ett formulär där eleverna kryssar i vilka delar de har försökt att bearbeta. Muntligt betonade jag just detta ”försökt att”. Själva kryssandet ger egentligen inte mig någon mer information än att de har arbetat och försökt men för eleverna blir kryssandet ytterligare ett steg i att medvetandegöra vad man kan försöka tänka på själv när man skriver.

När jag sedan går in i elevernas google dokument och tittar på versionshistoriken kan jag se vilka förbättringar de har gjort och hur väl de har lyckats. En del av kunskapskravet i moderna språk är ”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar” och här blir den delen tydlig för mig och för eleverna.

Nu återstår för oss att gå vidare till nästa steg i bearbetningen då jag skriver respons och därefter bearbetar eleverna texten ytterligare en gång.

Så här ser blendspacen ut i redigeringsläge. Klicka på bilden för att komma till själva verktyget.

 

IMG_0844

 

Cecilia

Edpuzzle istället för Zaption – för att få elever aktivare vid filmgenomgångar

Min gamla favorit Zaption har gått i graven och istället för den använder jag nu Edpuzzle. Funktionerna och syftet är egentligen desamma, att man ska kunna lägga in frågor i en film. Detta gör jag främst för att hjälpa eleverna att se filmen aktivt så att de inte bara slötittar på filmen. Jag kan också stoppa filmen för att lägga in en förklarande kommentar i form av ljud eller text där jag tycker att det behövs. Edpuzzle ger mig också möjlighet att spela in min egen berättarröst till en film som någon annan har gjort, för att på så sätt göra filmen mer aktuell och viktig för eleverna.

I Edpuzzle kan jag skapa grupper dit jag bjuder in mina elever och då kan jag följa deras utveckling.

På dator och iPad kan man använda en webbläsare men till iPhone behöver man ladda hem appen.

Här är en film om modala hjälpverb som jag har lagt in några frågor i.

edpuzzle

Prova, det är enkelt att förstå hur man ska göra.

Cecilia

 

Quizlet får en ny funktion

Jag använder Quizlet regelbundet med alla mina klasser i tyskan. Om du har missat vad Quizlet är kan du läsa här.

Nu introducerar Quizlet en ny funktion: Learn. Det är nu möjligt för elever att ange när de ska kunna orden i en viss övning och Quizlet hjälper till att lägga upp planen för studierna. Det verkar riktigt bra och jag ser fram emot att få introducera det för eleverna. I den här filmen kan du se mer.

Själv ska jag knappa in att jag vill kunna några grundläggande fraser på italienska innan påsklovsresan till Rom. Arrivederci!

Cecilia

Skogstorpsskolans snällkalender 2015

Jag och min mentorsklass har skapat en ”snällkalender” som vi spridit till alla klasser på Skogstorpsskolan. Varje skoldag fram till jul får eleverna en liten uppmaning om att göra något snällt för sig själv eller andra. Vi ser fram emot en december full av positiva ungdomar 🙂

Använd gärna kalendern om du vill!

För att skapa kalendern har vi använt några olika digitala verktyg. Så här gjorde vi:

  1. Jag letade efter en bild med en snögubbe på pixabay, en sida där man kan hitta foton som får användas och delas.
  2. Snögubben lade jag in i Canva och skrev dit en siffra för varje skoldag fram till jul. Även texten Skogstorpsskolan ❤ ALLA är inlagd i Canva. Bilden laddade jag ned till min iPad.
  3. Sen tog jag hjälp av min mentorsklass. Vi öppnade appen Socrative och jag bad dem skriva alla positiva uppmaningar de kunde komma på.
  4. Jag skapade en bild per uppmaning och dag i Canva och laddade ned dem till min iPad.
  5. Jag öppnade appen Thinglink och laddade upp snögubben som bakgrundsbild. Vid varje siffra klickade jag och fick då välja media, varpå jag valde rätt bild som jag tidigare skapat i Canva.
  6. Efter att bilden var sparad delade jag länken till alla lärare på skolan så att de i sin tur skulle kunna dela länken till sina elever i respektive klassgrupp i Google+.

 

En snäll december önskar vi er alla!

Cecilia och 7D

Padlet – gammal favvo nu som app!

 

Exempel på en Padlet
 
Yäpp. Padlet finns nu som app till iPad. Laddas ner här.

Padlet är en digital anslagstavla där länkar till allt möjligt kan postas. Tavlan kan göras publik eller lösenordsskyddad. Jag och eleverna använder den som samarbetsyta till både brainstorming och publicering, ibland som alternativ till blogg. Eleverna har upplevt att det är lite meckigt att publicera text via webbläsaren så nu hoppas vi på att appen ska förenkla det hela.

Om du vill prova har jag gjort en tom vägg här. Dubbelklicka för att lägga till något.
Cecilia