Bearbeta din egen text – vi har provat att använda Blendspace

I både tyskan och svenskan arbetar vi med att bearbeta våra texter mot allt större korrekthet, variation och omfång. Så gott som alla uppgifter innehåller något moment där vi:

  1. bearbetar våra egna texter innan någon annan har givit respons
  2. bearbetar våra texter efter att en kompis har tyckt till
  3. bearbetar våra texter efter att läraren har gett respons

Ju mer stöd eleverna får när de bearbetar texterna, desto bättre brukar det bli. Någon form av checklista, matris eller uttalat fokusområde behövs för att ögonen ska öppnas och en medveten bearbetning ska kunna ske.

Mina tysknior har under några lektioner skrivit på en uppgift som vi kallar för ”…weil X das Größte für mich ist” eller på svenska ”… eftersom X är det största för mig”. Det är en resonerande uppgift där eleverna ska uttrycka sina tankar kring något som betyder mycket för dem och motivera varför det är en sådan viktig del av deras liv.

, weil X das Größtefür mich ist (1)

Jag har stöttat under skrivprocessen genom att de som ville fick utvecklingsförslag baserat på innehållet och besvarat alla frågor som uppkommit i klassrummet om ords betydelse och nyanser samt grammatiska konstruktioner. Eleverna har också haft en stödmall för texttypen.

Idag provade vi att använda verktyget Blendspace, som nu finns inbyggt i TES Teach. Blendspace är en yta där man kan lägga in länkar, bilder, filmer och filer i olika steg som eleverna sedan knappar sig igenom. Verktyget finns som webbsida och som app. Jag valde att lägga in de moment som jag tror att eleverna har så pass mycket kunskap om sedan tidigare att det finns en rimlig chans för dem att se sina egna fel och kunna göra enkla förbättringar. De flesta moment består både av en film och en bild och här fick eleverna välja om de behövde se filmen för att veta vad de skulle titta efter i texterna eller om det räckte att se en bild över exempelvis verbändelserna. Eleverna växlade mellan blendspacen och sin egen text och arbetade en hel lektion med att utföra förbättringar.

Sista delen av min blendspace är ett formulär där eleverna kryssar i vilka delar de har försökt att bearbeta. Muntligt betonade jag just detta ”försökt att”. Själva kryssandet ger egentligen inte mig någon mer information än att de har arbetat och försökt men för eleverna blir kryssandet ytterligare ett steg i att medvetandegöra vad man kan försöka tänka på själv när man skriver.

När jag sedan går in i elevernas google dokument och tittar på versionshistoriken kan jag se vilka förbättringar de har gjort och hur väl de har lyckats. En del av kunskapskravet i moderna språk är ”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar” och här blir den delen tydlig för mig och för eleverna.

Nu återstår för oss att gå vidare till nästa steg i bearbetningen då jag skriver respons och därefter bearbetar eleverna texten ytterligare en gång.

Så här ser blendspacen ut i redigeringsläge. Klicka på bilden för att komma till själva verktyget.

 

IMG_0844

 

Cecilia

Edpuzzle istället för Zaption – för att få elever aktivare vid filmgenomgångar

Min gamla favorit Zaption har gått i graven och istället för den använder jag nu Edpuzzle. Funktionerna och syftet är egentligen desamma, att man ska kunna lägga in frågor i en film. Detta gör jag främst för att hjälpa eleverna att se filmen aktivt så att de inte bara slötittar på filmen. Jag kan också stoppa filmen för att lägga in en förklarande kommentar i form av ljud eller text där jag tycker att det behövs. Edpuzzle ger mig också möjlighet att spela in min egen berättarröst till en film som någon annan har gjort, för att på så sätt göra filmen mer aktuell och viktig för eleverna.

I Edpuzzle kan jag skapa grupper dit jag bjuder in mina elever och då kan jag följa deras utveckling.

På dator och iPad kan man använda en webbläsare men till iPhone behöver man ladda hem appen.

Här är en film om modala hjälpverb som jag har lagt in några frågor i.

edpuzzle

Prova, det är enkelt att förstå hur man ska göra.

Cecilia

 

Grundordförråd tyska

En lärare i facebookgruppen Lärare i tyska – en nätverksplats (Hej, Anna Gunnarsson!) undrade om det finns en lista över frekventa ord inom tyska språket. Det har jag också känt behov av flera gånger. Idag satte jag därför samman ett gäng av mina gloslistor i Quizlet så att man enkelt ska kunna dela övningarna med elever.

Använd gärna! Klicka på bilden för att komma dit.

Grundordförråd tyska

Einen schönen Tag noch!

Cecilia

Quizlet får en ny funktion

Jag använder Quizlet regelbundet med alla mina klasser i tyskan. Om du har missat vad Quizlet är kan du läsa här.

Nu introducerar Quizlet en ny funktion: Learn. Det är nu möjligt för elever att ange när de ska kunna orden i en viss övning och Quizlet hjälper till att lägga upp planen för studierna. Det verkar riktigt bra och jag ser fram emot att få introducera det för eleverna. I den här filmen kan du se mer.

Själv ska jag knappa in att jag vill kunna några grundläggande fraser på italienska innan påsklovsresan till Rom. Arrivederci!

Cecilia

Terminens avslutande tester – Ett brev från Lindau

Image-1 (1)
Ett brev från Lindau

I slutet av terminen utför jag alltid oförberedda tester på tyskan för att se hur långt mina elever har nått i sin språkutveckling. Vi testar läsförståelse, hörförståelse och skriva, ibland i de senare årskurserna även tala. Oförberedda innebär i det här fallet att man inte kan plugga specifikt inför testerna men däremot är eleverna självfallet förberedda på att testerna ska ske. ”Hej! Här kommer en överraskning… idag är det prooov!” Näpp, så jobbar inte jag. ATT vi ska ha ett test, VAD som ska testas och ungefär HUR det ska gå till vill jag att eleverna är förberedda på, mest för att jag inser att elever i chock inte kan prestera på topp.

Jag gillar tanken med att alla våra projekt under terminen är till för att utveckla och träna på olika delar och att de avslutande testerna är en chans att få visa hur mycket man har lärt sig under terminen, oavsett på vilket sätt man har tillägnat sig kunskaperna. Det är också ett ypperligt tillfälle för mig att kunna visa på att ansträngning under varje tema, under varje lektionspass, faktiskt lönar sig. Man lär sig mer när man kämpar. Det handlar också om att få visa på skillnaden mellan att bara göra och att lära sig. Elever som är aktiva och som tar ansvar för sin språkutveckling presterar bättre på testerna och deras görande ombildas till kunskap som sitter kvar, även i slutet av terminen.

Åttorna fick göra ett jättebra test idag för att testa av läsförståelse och skriva. Jättebra verkligen. Det är inte säkert att de inser det själva men jag vet att det är bra. Verklighetsnära, fritt men ändå kopplat till terminens arbete. Vissa delar skrivet i perfekt som vi arbetat med nu. Ord som eleverna ska ha lärt sig aktivt nyligen, ord som funnits med aktivt tidigare men också ord som man behöver använda andra strategier för att förstå. Hela testet baserades på vårt projekt om Zwei Wege nach Lindau. Jag skrev helt enkelt ett brev på tyska till eleverna och berättade om min resa till Lindau. Jag skrev om dialekten, sevärdheterna, maten, vädret, kläderna, fritidsintressen och musik, det mesta taget från de olika uppdragen i Lindau-projektet. På baksidan frågor om innehållet. Frågor på svenska som skulle besvaras på svenska den här gången. Jag brukar varva mellan frågor på svenska och frågor på tyska. Att ha frågorna på tyska gör att eleverna lär sig hur frågor formuleras och hur man kan använda frågans formulering i sitt eget svar och det är viktigt. Men det ger också eleverna chansen att kunna skriva av ord utan att riktigt förstå dem. Den här gången ville jag fokusera på hur de förstod innehållet i texten och de svenska frågorna och svaren gör att jag lättare kan se vari svårigheterna ligger.

Varje stycke i brevet avslutade jag med en fetstilt fråga. Skrivuppgiften till eleverna var att svara på brevet, på tyska förstås, och att särskilt se till att mina frågor till dem besvarades. Har du någon favoriträtt? Hur är vädret hos dig? Vad har du gärna på dig? Vad gör du på fritiden? Vad lyssnar du gärna på? Eleverna har arbetat med frågorna genom uppdragen i projektet; lärt sig ord, skrivit utkast, fått respons, bearbetat, publicerat på sin blogg och läst kompisarnas blogginlägg. Vi har alltså gnuggat frågorna riktigt ordentligt så jag hoppas att eleverna kunde känna att de kunde prestera på topp på detta oförberedda test, som ju i realiteten inte är ett dugg oförberett. Däremot vet jag att graden av ansträngning, återigen under varje tema, under varje lektionspass, kommer att synas i resultaten. Belöning för vissa, förhoppningsvis ett uppvaknande för andra.

Cecilia

Min fritid på tyska

Mina sjuor ska lära sig att berätta om sin fritid på tyskan. Så här tänker vi arbeta:

  1. Introlektion. Fokus på att fånga elevernas intresse och kreativitet. Snabb genomgång av hur man hittar foton som är fria att använda. Vi använde pixabay den här gången. Välja tre fritidsintressen och slå upp fem ord per intresse i ordboken. Söka efter ett foto per intresse. Skapa ett snabbt fotocollage som postas på vårt instagramkonto @tyskaiskogstorp. Alla ord blev inte helt korrekta men det mesta går i alla fall att förstå 🙂
  2. Samla ord och fraser som tränas i Quizlet.
  3. Utifrån denna plansch prata fritt för att beskriva vad man gör och inte gör på fritiden, hur ofta och vad man tycker om aktiviteterna.Meine Freizeit
  4. Skriva manus om sin egen fritid. Mitt-i-kompisrespons och bearbetning. Fokus på verben, ordföljd och uttal.
  5. Göra egen tecknad film där man beskriver sin fritid. Jag tror det får bli Puppet Pals den här gången.

Än så länge är vi på punkt 3. Fortsättning följer!

Cecilia

 

 

Frågeorden som ställer till det

Ibland när jag gör läs- och hörförståelsetest med mina tyskelever blir jag förvånad. Även elever som brukar ha lätt för att översätta texter kan svara helt uppåt väggarna. Så här nånting:
– Varför åker han inte med flyget?
– 34 Euro.

Så kan vi inte ha det. Dags att banka in frågeorden. Igen.

Frage-

Cecilia

Jag är i Lindau!!!

  
Vilken lyckost jag är som lyckades få till en semestervecka vid Bodensjön! Jag njuter av att få tjuvlyssna på Lindauborna och alla tyska turister och att få prata tyska med folk som förstår allt jag säger 😝 (no offence, mina kära elever).

Vi flög till München och tog sen tåget till Lindau, en resa på knappt tre timmar. Som vanligt i Tyskland går det att lita på att tågen går när de ska och kommer fram i tid. Det är billigt och enkelt att själv planera sin resa. Allt bara fungerar. Jag gillar tåg, skönt att  kunna sitta stilla och se den vackra naturen flyta förbi. 

Lindau lever upp till vissa av mina förväntningar och överträffar andra. Jag slås gång på gång av lugnet som präglar staden. Ingen stress och inga onödiga ljud. Och så vackert! 

Som turist åker man gratis med stadens bussar, bra grej! Bussen gör att det känns som hamnar mitt i den tyska vardagen och det gillar jag.

Imorgon åker vi vidare till Bregenz som ligger en mil härifrån på den österrikiska sidan.

Cecilia

Hur gick det för eleverna? – Språkundervisning utan bok

germany-664894_1280

Nu har den första kullen av tyskelever som blivit undervisade helt utan lärobok slutat nian och jag har analyserat hur arbetssättet har fallit ut. Vi avslutade terminen med att genomföra Skolverkets bedömningsmaterial i tyska som är precis som ett nationellt prov förutom att jag själv måste kopiera proven 🙂 Det testar hörförståelse, läsförståelse, skriva och tala. Nytt från i år är att resultatet i hör- och läsförståelse läggs ihop, precis som i engelskan. Jag har dock tittat på delarna enskilt också för att se åt vilket håll jag bör twista min undervisning.

Jag har alltid upplevt att det är lättare för eleverna att nå höga betyg i hör- och läsförståelse medan det är svårare med skriva och tala. Det är naturligt att man först lär sig att förstå innan man själv kan producera men skillnaderna har varit lite för stora. I sociala medier påstås ofta att hör- och läsförståelsen är för enkel och att det ställs för höga krav på skriva och tala. Så även i år när hör- och läsförståelsedelen av bedömningsmaterialet är helt nytt.

I år ser jag en tydlig skillnad i resultatet. Elevernas resultat på hör- och läsförståelsen tangerar deras betyg. Visst skulle det kunna bero på att provet är svårare i år och det går inte att säkerställa någon orsak men fundera kan man alltid. Jag tänker så här. När jag arbetade med lärobok tränade vi ofta på att läsa texter, översätta dem och göra hörövningar från boken. Vi skrev små uppgifter då och då och ett par större per termin. När det kom till sista terminen i nian hade eleverna lagt totalt mer tid på att läsa än på att skriva. Nu har vi vänt på steken. Undervisningen utgår från skrivandet och vi använder texter, både skriftliga och muntliga, som kunskapskälla till skrivandet. Eleverna skriver ofta svårare texter än vad de egentligen hanterar, men med hjälp av stödstrukturer, ordböcker, grammatiska förklaringar och kontinuerlig respons lyckas de uttrycka sig.

När det gäller tala ligger resultatet som väntat och som det gjort tidigare år. Här ser jag mitt stora utvecklingsområde inför nästa läsår. Självklart gör vi muntliga övningar, såväl improvisationsövningar som förberedda sådana, men vi behöver göra det oftare och framför allt få eleverna att göra det mer seriöst på något sätt. Hur det ska gå till får jag nog fundera lite på i hängmattan. Jag tänker att det vore bra att ha ett antal intressanta samtalsämnen på lager, med ett tiotal nya ord som stöd till varje ämne. Börjor är också bra… Exempel att härma. Prata mer utifrån bilder. Korta förberedda uppgifter med fasta fraser att tjata in.

När jag slutade använda lärobok hade jag ett annat mål, och det var att se till så att ingen elev som borde ha klarat av tyskan slutade och bytte till extra svenska/engelska. Jag lyckades! Jag har haft en stor grupp i år, 27 elever, och ingen har slutat (efter att de som behövde extra stöd i svenska och engelska slutade i sjuan). Dessutom har varenda kotte nått kunskapskraven och fått minst E i betyg. Flera A och B är också satta. Jag tror på att låta eleverna visa vägen och välja ämne att jobba med så länge som man gör det på tyska. Textbok och glosförhör är inte nödvändigt om man hela tiden aktivt använder språket och gör det kreativt, synligt och tillsammans.

Två nackdelar ser jag med att inte använda lärobok. Det första handlar om vad som händer när jag behöver ha vikarie. För som det är nu är det jag som ÄR undervisningen. Det är svårt att sätta in en vikarie i vårt arbete så det slutar ofta med att det får bli en lektion med fylla-i-övningar av något slag eller att de får jobba på med sina texter på egen hand och vikarien barnvaktar. Den andra nackdelen handlar om struktur. I sjuan när eleverna kommer från olika klasser och ska lära känna varandra är det mycket tuppfäktning innan alla hittat sin roll. Mitt fria, elevaktiva och delaktiga arbetssätt som ofta går ut på att vi jobbar tillsammans i par, grupp eller helklass kan då bli för fritt. Det är liksom svårt att få dem att vara tysta samtidigt som jag vill att de samarbetar. Så till hösten blir det lärobok som stöd för år 7 på hösten så att rollerna i gruppen och grunderna i tyskan kan sätta sig innan vi lattjar loss. Sen om jag lyckas hålla mig till boken… det vet jag redan att jag inte kommer klara. Men då och då i alla fall.

Cecilia